NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 20 maja 2018 Wprowadzenie do Mszy Świętej Dziś, w świętym dniu Pięćdziesiątnicy Paschalnej świętujemy Zesłanie Ducha Św., który przez swoje dary umacnia w nas dzieło zbawienia, dokonane przez Chrystusa, obdarzając nas łaską, której udziela...