Wprowadzenie do Mszy Świętej W V niedzielę Wielkiego Postu słyszymy słowa Jezusa: „nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony”. To zapowiedź Nowego Przymierza, które zawrze przez swoją mękę i śmierć krzyżową. Gromadząc się w duchu wiary i miłości przy...