Wprowadzenie do Mszy Świętej

IV Niedziela Wielkiego Postu w liturgii Kościoła nosi ona nazwę laetare, – „radujcie się”. Liturgia Słowa kładzie akcent na paschalną radość i nadzieję, bo Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,15). To zapewnienie, które słyszymy w połowie Wielkiego Postu, wzywa nas do konkretnych działań. Jednym z najbardziej owocnych i skutecznych jest pokuta, która wyraża się poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia, umartwienia, wstrzemięźliwość, post oraz jałmużnę.
Prośmy podczas tej Eucharystii o siły do podjęcia pokuty, a za popełnione grzechy szczerze Boga przeprośmy.

Informacje duszpasterskie

1. KIK zaprasza na Drogę Krzyżową na Chruślicach dzisiaj o 16.15.

2. Trwa Nowenna przed uroczystością Św. Józefa, która odprawiamy po Mszy Św. o 18.00.

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Gorzkie Żale w niedzielę o 14.15 i 16.00; na St. Cm. o 17.00, poprzedzona Drogą Krzyżową. Składka na Gorzkich Żalach, przeznaczona jest na urządzenie ciemnicy i grobu Bożego.

Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 dla dzieci, o 17.00 dla dorosłych, o 18.00 na St. Cmentarzu i o 19.15 dla młodzieży. Za pobożny udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. W tym tygodniu:

– We wtorek 5 rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Św.. O 19.00 w sali przy kościele NSPJ kolejne spotkanie z cyklu: „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.

– We środę o 18.00 Msza Św. wotywna i Nowenna ku czci MBNP. Również o 18.00 w kaplicy na plebanii spotkanie duszpasterstwa prawników.

– We czwartek o 18.00 comiesięczne czuwanie Ruchu Czystych Serc wraz z kandydatami do S. Bierzmowania, którzy w tym dniu rozpoczynają triduum przed przyjęciem tego sakramentu, połączone z poświęceniem modlitewników. Następnie uwielbienie do 21.00.

– W piątek na Drogę Krzyżową o 16.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. wraz z rodzicami. Po nabożeństwie poświęcenie i rozdanie książeczek.

– W sobotę o 10.00 zbiórka aspirantów. Zapraszamy chętnych chłopców, którzy chcieli by dołączyć do grona ministrantów. O 17.00 spowiedź dla kandydatów do Bierzmowania, ich rodziców i świadków. Podczas Mszy Św. o 18.00 przyrzeczenia abstynenckie.
– W przyszłą niedzielę o 18.00 ostatni dzień triduum przed Bierzmowaniem, połączone z poświęceniem krzyży.

5. We środę, czwartek i piątek rekolekcje dla szkół ponadgimnazjalnych poprowadzi O. Janusz Chwast, Dominikanin z Warszawy. Program zainteresowani otrzymali na katechezie. W środę i czwartek o 19.00 modlitwa uwielbienia dla młodzieży i możliwość Spowiedzi Św.

6. Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zaprasza 14 marca do udziału w Akcji oddawania krwi w budynku Komendy, ul. Grottgera 50. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.

7. W dniach 27-29 kwietnia planowana jest Parafialna pielgrzymka na Warmię i Mazury m.in. Święta Lipka, Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, Bisztynek. Koszt 400 zł. Zapisy do 25 marca w kancelarii parafialnej

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Są jeszcze „Kaziukowe Serca” a także Baranki Wielkanocne i paschaliki caritas. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele dobroczynne Caritas-u.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby kościoła. Wszystkich, wspierających duchowo i materialnie naszą parafię polecamy w codziennej modlitwie Bogu i opiece Matki Najświętszej.

10. W ostatnim czasie odeszli do wieczności: † Wanda Pudło, † Teodor Kuchta, † Ryszard Michalewski i † Leszek Paszkowski. Dobry Jezu…

11. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas, abyśmy podejmując wielkopostne wyrzeczenia mogli przemieniać nasze życie i trwać w łasce wiary i zaufania Bogu w naszej codzienności