Świątynia została wzniesiona w latach 1908-1912 według projektu architekta Teodora Talowskiego. W budowie brali także udział architekci: Michał Morawiecki, Karol Skofleg, Jan Bereś, Zenon Remi. Prace murarskie nadzorował Jan Solecki, kamieniarskie Andrzej Czuba, blacharskie Władysław Zabża. Kościół został konsekrowany w 1966 przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Więcej w zakładce: historia kościoła…

Kościół zwany również Kaplicą Szkolną lub kościołem garnizonowym znajduje się naprzeciw „Sokoła”. Charakterystyczna budowla z ceglano-kamiennym korpusem, podobnym do większej świątyni znajdującej się we Lwowie. Architekt pochodził właśnie z tego miasta stąd nawiązanie do wyglądu świątyni. Inicjatorem budowy był profesor sądeckiego gimnazjum – Ludwik Małecki.