Siedem Sakramentów Świętych

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Strona opublikowana 13 marca 2014 roku.

Dziękujemy:

portalowi stacja7_logotyp za pomoc przy produkcji filmów
ks. Grzegorzowi Strzelczykowi za odpowiedzi na pytania internautów

Michałowi Dudkowi, Danielowi Klawczyńskiemu i Norbertowi Kuczko OP za fotografie

Gosi Gadomskiej i Łukaszowi Serwińskiemu za pomysł, serce i ogrom pracy przy opracowaniu

Krzyśkowi Nowakowi i Marcinowi Jończykowi za zdjęcia i montaż

Kasi Klimek, Magdzie Górskiej i Magdzie Musiał za reportaże sakramentów
braciom dominikanom oraz wielu osobom, bez których ten projekt by się nie udał.